Morneau Shepell i CGP Europe to lider w projektowaniu i świadczeniu usług wsparcia pracowników, równowagi zawodowo-osobistej, zdrowotnych oraz powiązanych.

Nasze usługi

Realizujemy programy wsparcia pracowników (EAP, employee assistance program) na rzecz wielonarodowych i lokalnych przedsiębiorstw na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Czechach i Słowacji. Nasza centrala na Europę Środkową i Wschodnią mieści się w Budapeszcie; prowadzimy oddziały w Warszawie i Bukareszcie.

Stosowana przez nas metodyka „glokalna” pozwala organizacji wielonarodowej świadczyć usługi EAP w międzynarodowej skali z wykorzystaniem starannie wyselekcjonowanych partnerów wewnątrzkrajowych, którzy potrafią kompetentnie realizować programy dostosowane do miejscowych norm kulturowych. Model „glokalny” lepiej służy sprawom międzynarodowego zarządzania kadrami oraz organizacyjnym priorytetom biznesowym, ponieważ polega na wdrażaniu EAP kulturowo stosownego, ukierunkowanego na społeczność, lokalnie dostępnego i kładącego nacisk na współpracę.

Nasza spółka dominująca – CGP – świadczy zindywidualizowane, wysokiej jakości usługi EAP i związane z miejscem pracy, wychodzące naprzeciw szeregowi wyzwań dla zdrowia i wydajności pracowników oraz dobrego samopoczucia członków ich rodzin, od 1984 roku. Bez względu na to, czy wsparcia potrzebuje pojedynczy pracownik, czy też niezbędna jest interwencja wobec traumatycznego zdarzenia, które dotknęło całą organizację – mogą Państwo na nas liczyć.